domenica 20 aprile 2014

Via di Sant Francesc, angolo di Pare Nadal


A Palma la processó del Divendres Sant –la del Sant Enterrament– dibuixa gairebé un cercle des de la Plaça de Sant Francesc fins l’Esglèsia del Socors passant pel carrer de Sant Francesc, el de Colom, la Plaça Major i un bocí de Sant Miquel abans de tombar cap al carrer de Josep Tous Ferrer i enfilar la Porta de Sant Antoni. A Palma la processione del Venerdì Santo – la Santa Sepoltura – descrive più o meno un cerchio dalla piazza Sant Francesc alla chiesa della Vergine del Soccorso, passando per le strade di Sant Francesc e Colom, la Plaça Major, così come una parte della via Sant Miquel, prima che si volti sul Josep Tous Ferrer, e passi davanti alla Porta de Sant Antoni.


Nosaltres no ens moguérem de la cantonada del carrer del Pare Nadal, el lloc més estret de tot el recorregut, on els carros s’han de mirar molt per no tocar les parets i on els tambors ressonen més fort. La processó començà devers les set i a les onze encara partien les darreres confraries.Non ci moviamo dall’angolo della Pare Nadal, il punto più stretto di tutto il percorso, dove i carros devono prendersi molta attenzione a non toccare le mura, e dove i tamburi risuonano più forte. La processione inizia verso le sette, e alle undici anche le ultime confraternità avranno passato.


La fosca a voltes creix i cal encendre
la llàntia del cor: qui pot entendre
la nua veritat ama el soscaire.
–Llorenç Moyà–
A volte il buio cresce, allora accendi
la lampada interiore: chi la nuda
verità capisce, ama la solitudine.
–Llorenç Moyà– *


viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1 viernessanto1


viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2 viernessanto2


viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3 viernessanto3


Nessun commento:

Posta un commento